Algemene Voorwaarden

1     Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die deelneemt aan de Escape Room spelactiviteiten van Locks&Keys escaperoom.

Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden. Het maken van een reservering en daarmee deelname aan de spelactiviteit bij Locks&Keys escaperoom kan alleen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Dit geschiedt door in de reservering aan te vinken dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden van Locks&Keys escaperoom.

2     Koopovereenkomst

Door het plaatsen van een reservering ga je een koopovereenkomst aan met Locks&Keys escaperoom.

U garandeert dat:

  • de persoonlijke informatie die u moet verstrekken voor registratie in alle opzichten correct, exact, actueel en compleet is.
  • u zich niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit.
  • de gekochte producten via de Website alleen voor eigen en huishoudelijk gebruik zijn en niet her verkocht worden.
  • u ons onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met vertegenwoordigers van onze afdeling klantenservice via mail info@lockskeys.nl

3     Annuleren

Deze koopovereenkomst is door de koper kosteloos te ontbinden tot 48 uur voor de gereserveerde live escape room. De annulering dient per e-mail of telefonisch gedaan te worden. Het inspreken van een voice mail volstaat hiervoor niet. Als er binnen een periode van 48 uur voor aanvang van de gereserveerde escaperoom door de koper geannuleerd wordt, heeft Locks&Keys escaperoom het recht om alsnog het volledige aankoopbedrag in rekening te brengen. In verband met corona maatregels kunnen we wel kosteloos verplaatsen binnen 48 uur.

4     Aanvangstijd

De tijd die in de bevestiging van je reservering wordt aangegeven is exclusief uitleg vooraf. Wij verzoeken je om minimaal 15 minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn. Indien het team bij aanvangstijd nog niet compleet is kan er door de ontbrekende speler(s) niet meer aan het spel worden deelgenomen. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

5     Legitimatie

Om toegelaten te worden tot Locks&Keys escaperoom kunnen wij de persoon die de reservering heeft gemaakt vragen om zich te legitimeren en zijn/haar volledige naam te bevestigen.

6     Boshut 17

Bij een reservering voor Boshut 17 is het noodzakelijk dat de speler(s) 18 jaar of ouder zijn. Legitimatie van alle speler(s) kan daarom worden verzocht. Boshut 17 is niet zomaar een escape room, maar dit is de engste escaperoom van Nederland. Om de kamer te betreden moet je 18 jaar of ouder zijn, geen hartklachten, epilepsie of PTSS hebben of zwanger zijn, ook voor mensen met claustrofobie is deze kamer niet aan te raden.

7     Drugs, alcoholgebruik en veiligheid

Een escape room is niet geschikt om te spelen onder invloed van drugs of alcohol. Derhalve krijgen mensen die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol geen toegang tot Locks&Keys escaperoom.

8     Ongepast gedrag

Locks&Keys escaperoom accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Locks&Keys escaperoom wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

9     Veiligheid

Uit veiligheidsoverwegingen worden bij ieder spel en in de algemene ruimten camerabeelden gemaakt. Om het spel soepel te laten verlopen wordt er tijdens het spel door middel van camera’s (inclusief geluid) toezicht gehouden. Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

10   Privacy, promotie en social media

Als u een recensie verstuurt, verleent u ons en alle onderdelen van 2escape.online of locks&keys escaperoom een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide creaties, distribueren en vertonen van dergelijke inhoud in alle media.

U verleent ons en alle onderdelen van 2escape.online en Locks&keys escaperoom het recht om daarbij de naam te gebruiken die u zelf hebt aangegeven, als daarvoor gekozen wordt.

U verklaart afstand te doen van uw recht als auteur erkent te worden van dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar te maken indien afbreuk gedaan wordt aan dergelijke inhoud.

U stemt ermee in alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het perfectioneren van één van de bovengenoemde door u aan ons verleende rechten, met inbegrip van de uitvoering op ons verzoek van aktes en documenten.

U verklaart en garandeert dat u zelf alle rechten bezit of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u post. En u verklaart dat op de datum dat de inhoud of het materiaal aan ons en alle onderdelen 2escape.online wordt voorgelegd:

  1. de inhoud en het materiaal juist is;
  2. het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, niet in strijd is met de van toepassing zijnde richtlijnen en dat geen letsel aan een persoon of entiteit veroorzaakt wordt (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen door derde partijen die voortkomen uit of in verband met een overtreding van één van deze garanties

11   Mobiele telefoons en camera’s

Het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s tijdens het spel is niet toegestaan. Bij gebruik van dergelijke apparaten wordt het spel onmiddellijk beëindigd.

12   Geheimhouding

Locks&Keys escaperoom begrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met anderen willen delen. Deelnemers worden echter vriendelijk doch dringend verzocht om ons geheimhoudingsverzoek te respecteren en verder geen details van het spel openbaar te maken of andere informatie over de escape rooms van Locks&Keys escaperoom aan derden te onthullen.

13   Aansprakelijkheid

Locks&Keys escaperoom houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. In de ontvangstruimte is plaats in afsluitbare lockers om mobiele telefoons, tassen, jassen e.d. achter te laten.

14   Eigen risico

Deelname aan de spelactiviteiten geschiedt geheel op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel en/of materiële schade opgelopen tijdens een bezoek aan Locks&Keys escaperoom of een van haar andere activiteiten kan niet worden verhaald op het bedrijf.

15   Instructies

Instructies en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behoudt het personeel van Locks&Keys escaperoom zich het recht om de betreffende deelnemer(s) uit het pand te verwijderen.

16   Schade en diefstal

Locks&Keys escaperoom behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

17   Disclaimer

De website www.lockskeys.nl is met de grootst mogelijke zorg gecompileerd. Locks&Keys escaperoom kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie.

18   Kopieerrecht

Tenzij anders aangegeven is het kopieerrecht van www.lockskeys.nl en 2escape.online alleen behouden aan de eigenaren van de website. Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van de website te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren.

De inhoud van de Websites is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, database en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de Websites geleverd wordt, in ons eigendom of dat van onze licentiegevers blijft.

U kunt de inhoud van de Websites op een computerscherm ophalen en weergeven, deze inhoud opslaan in elektronische vorm op de harde schijf (maar niet op een server of ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie printen van deze inhoud voor uw eigen persoonlijk, niet -commercieel gebruik, mits u zich houdt aan alle auteurs- en eigendomsrechten. U mag onder geen beding de materialen of inhoud van de Websites anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

19. Naleving

De Websites mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier gebruiken. U gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving die van toepassing zijn op de Websites en het gebruik daarvan. U gaat ermee akkoord via de Websites:

  • geen computervirussen of andere elementen te introduceren of te verspreiden, die de normale computerprocessen kunnen verstoren, onderbreken of belemmeren;
  • geen enkel materiaal te introduceren of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend of obsceen van aard is.

20   Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

21. Links met derden

Voor het gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te herzien of te onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor veroorzaakte of vermeend veroorzaakte beschadiging, verlies of overtreding gerelateerd aan het gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of bronnen.

Voor het laatst bijgewerkt: 01/12/2020