Algemene Voorwaarden

Locks&Keys Escape Room | Versie 1 januari 2024

1. Algemene Voorwaarden Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die deelneemt aan de Escape Room spelactiviteiten van Locks&Keys Escape Room. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden. Het maken van een reservering en daarmee deelname aan de spelactiviteit bij Locks&Keys Escape Room kan alleen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Dit geschiedt door in de reservering aan te vinken dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden van Locks&Keys Escape Room.

2. Koopovereenkomst Door het plaatsen van een reservering ga je een koopovereenkomst aan met Locks&Keys Escape Room.

3. Annuleren Deze koopovereenkomst is door de koper kosteloos te ontbinden tot 48 uur voor de gereserveerde escape room. De annulering dient per e-mail of telefonisch gedaan te worden. Het inspreken van een voicemail volstaat hiervoor niet. Als er binnen een periode van 48 uur voor aanvang van de gereserveerde escape room door de koper geannuleerd wordt, heeft Locks&Keys Escape Room het recht om alsnog het volledige aankoopbedrag in rekening te brengen.

4. Aanvangstijd De tijd die in de bevestiging van je reservering wordt aangegeven, is exclusief uitleg vooraf. Wij verzoeken je om minimaal 15 minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn. Indien het team bij aanvangstijd nog niet compleet is, kan er door de ontbrekende speler(s) niet meer aan het spel worden deelgenomen. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

5. Legitimatie Om toegelaten te worden tot Locks&Keys Escape Room kunnen wij de persoon die de reservering heeft gemaakt vragen om zich te legitimeren en zijn/haar volledige naam te bevestigen.

6. Boshut 17 Bij een reservering voor Boshut 17 is het noodzakelijk dat de speler(s) 18 jaar of ouder zijn. Legitimatie van alle speler(s) kan daarom worden verzocht. Boshut 17 is niet zomaar een escape room, maar dit is de engste escape room van Nederland. Om de kamer te betreden moet je 18 jaar of ouder zijn, geen hartklachten, epilepsie of PTSS hebben of zwanger zijn. Ook voor mensen met claustrofobie is deze kamer niet aan te raden.

7. Drugs, Alcoholgebruik en Veiligheid Een escape room is niet geschikt om te spelen onder invloed van drugs of alcohol. Daarom krijgen mensen die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol geen toegang tot Locks&Keys Escape Room.

8. Ongepast Gedrag Locks&Keys Escape Room accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Eenieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Locks&Keys Escape Room wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijke persoon/groep.

9. Veiligheid Uit veiligheidsoverwegingen worden bij ieder spel en in de algemene ruimten camerabeelden gemaakt. Om het spel soepel te laten verlopen, wordt er tijdens het spel door middel van camera’s (inclusief geluid) toezicht gehouden. Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijke persoon/groep.

10. Privacy, Promotie en Social Media Locks&Keys Escape Room bewaart en beschermt persoonlijke gegevens zonder deze aan derden te verstrekken, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor marketing- en promotiedoeleinden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, geef je Locks&Keys Escape Room toestemming om foto’s, video’s en andere opnamen van je deelname aan de spelactiviteiten te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder publicatie op sociale media, de website en in andere marketingmaterialen.

11. Mobiele Telefoons en Camera’s Het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s tijdens het spel is niet toegestaan. Bij gebruik van dergelijke apparaten wordt het spel onmiddellijk beëindigd.

12. Geheimhouding Locks&Keys Escape Room begrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met anderen willen delen. Deelnemers worden echter vriendelijk doch dringend verzocht om ons geheimhoudingsverzoek te respecteren en verder geen details van het spel openbaar te maken of andere informatie over de escape rooms van Locks&Keys Escape Room aan derden te onthullen.

13. Aansprakelijkheid Locks&Keys Escape Room houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. In de ontvangstruimte is plaats in afsluitbare lockers om mobiele telefoons, tassen, jassen e.d. achter te laten. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van Locks&Keys Escape Room, is iedere aansprakelijkheid van Locks&Keys Escape Room voor schade en/of letsel uitgesloten.

14. Eigen Risico Deelname aan de spelactiviteiten geschiedt geheel op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel en/of materiële schade opgelopen tijdens een bezoek aan Locks&Keys Escape Room of een van haar andere activiteiten kan niet worden verhaald op het bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om vooraf eventuele gezondheidsrisico’s te beoordelen en te overwegen.

15. Instructies Instructies en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, behoudt het personeel van Locks&Keys Escape Room zich het recht voor om de betreffende deelnemer(s) uit het pand te verwijderen.

16. Schade en Diefstal Locks&Keys Escape Room behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

17. Disclaimer De website www.lockskeys.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Locks&Keys Escape Room kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren voordat u handelt op basis van de verstrekte informatie.

18. Auteursrecht Tenzij anders aangegeven, is het auteursrecht van www.lockskeys.nl voorbehouden aan de eigenaren van de website. Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van de website te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren.

19. Toepasselijk Recht en Geschillen Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Versie 1 januari 2024